Inici Resum projecte Dones de Tabacalera: uns temps i uns espais de memòria
Dones de Tabacalera: uns temps i uns espais de memòria Imprimeix Correu electrònic
Resum del projecte

 

És un projecte que vol recuperar la memòria històrica d'un col·lectiu de dones que simbolitzen l’ocupació femenina, l'emancipació i la lluita, tot despertant opinions, discussions i debats sobre els treballs de les dones avui dia. Un projecte per a recordar i fer visibles les dones que a través de les seves històries personals van construir bona part de la Història de la ciutat de Tarragona. Dones que amb el seu esforç, treball i reivindicacions s'han convertit també en part i emblema del desenvolupament industrial de la ciutat on participen les dones en diversos sectors industrials i de serveis.

Partim d’aquestes dones de la fàbrica de Tabac de Tarragona, un treball industrial que va començar fa molts anys, per tal d’actualitzar el discurs i buscar a totes les treballadores d'avui dia. Dones que lluiten en l'actualitat per assolir millores laborals, condicions de treball sense discriminació, reconeixement de les seves feines, visibilització del treball domèstic i de cura, reivindicació de que el treball domèstic ha de ser compartit pels homes i també que la societat ha de posar-hi mitjans per la cura de les persones, i la seva aportació al treball participatiu. Es tracta, per tant, d'un projecte que pretén furgar en el passat, veure la seva concreció en diverses etapes i contextos històrics (la República, la guerra civil, la repressió posterior, tota l’etapa franquista, la transició política) per tal d’activar el present.

L'esforç per reconstruir el passat femení ha d'entendre's fonamentalment com un model conceptual, que permet descobrir i analitzar l'altre costat de la història. És a dir, la condició de les dones, la seva situació, la seva quotidianitat, els seus espais laborals, domèstics, de barri, socials i polítics, els seus pensaments i accions, la qual cosa, al seu torn, planteja desafiaments metodològics i conceptuals. El primer és afirmar que la dona té una història. L'altre, és la manca de fonts. El repte consisteix a transcendir la recerca de dades cap a una nova concepció i manera d'entendre la història. No obstant això, no es tracta d'escriure una "història compensatòria" a partir d'aquelles dones notables que van fer cas omís a les normes establertes; tampoc fer de la "història de la contribució", el tema central de la història de les dones, ja que les elimina com subjecte històric. Una comprensió de la Història com crònica de l'exercici del poder públic exclou a les dones, i en aquest marc, les propostes de Linda Gordon de desenvolupar un marc teòric per als estudis de la dona, que transcendeixin els dualisme privat/públic, social/polític, víctima/ heroïna, dominació/resistència, és una invitació a fer complex l'esdevenir històric de les dones.

Aquest projecte és ampli i amb diverses aplicacions: preparar un espai museístic en un dels edificis històrics de la Fàbrica de Tabacs de Tarragona on la ciutadania pugui acostar-s’hi i reflexionar sobre fets històrics de les obreres del tabac, però també dels canvis socials i polítics que s'han anat produint en la ciutat, tot visibilitzant el protagonisme de les dones. A partir d'una metodologia participativa (entrevistes, grups de discussió), es construiran unes eines (exposició, llibre, DVD, espai Web, xerrades, etc.) que ens parlaran del passat i del present que dia a dia seguim construint.Citat a Luna, L (1996). Leyendo como una mujer la imagen de la mujer. Barcelona: Anthropos.